SKÖRDARAGGREGAT

Ett skördaraggregat är ett aggregat som monteras på en basmaskin, exempelvis en skördare eller grävmaskin. Skördaraggregatet ansätts mot ett träd och kapar, fäller och kvistar trädet samt bearbetar stammen och kapar den i rätt längd för bästa lönsamhet.  Tekniken hos skördaraggregaten är idag mycket välutvecklad för att med noggrann precision kunna kapa stammen i de dimensioner som efterfrågas. Skördaraggregatet är utrustat med kvistknivar, kapsåg, matarhjul och mäthjul. I kvistknivarna eller matarhjulen finns givare som under hela arbetsmomentet skickar information om stammens diameter till aggregatets datasystem. Mäthjulet följer stammen och mäter hur långt den har matats genom skördaraggregatet och kapar den sedan enligt de inställningar som gjorts i datasystemet.

Aggregaten tillverkas i olika storlekar och med olika egenskaper beroende på om det är avsett för gallring eller slutavverkning. En slutavverkning kräver ett större och starkare skördaraggregat medan man i gallring behöver ett aggregat som är smidigt och lätt för att arbetet ska kunna utföras effektivt i många gånger täta bestånd. Även olika typer av skog kräver olika aggregat, där avverkning av exempelvis plantageodlad eukalyptus kräver speciellt utformade aggregat som avbarkar träden under upparbetningen.

Skördaraggregaten utsätts ofta för krävande arbetsförhållanden med stor påfrestning och yttre påverkan. Det förutsätter kontinuerligt underhåll samt en hållbar och robust konstruktion som skyddar aggregatets känsliga delar från att smuts, snö och is tränger in och ser till att delarna inte utsätts för onödigt slitage som till exempel kan påverka längd- och diametermätning negativt.

Läs mer om SP´s skördaraggregat och se hela sortimentet här >>

Webbyrå EXTRUDE